Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DEBIUTANCKĄ KSIĄŻKĘ POETYCKĄ

data dodania: 2008-06-08

data zakończenia: 2008-08-15

organizator: Kwartalnik Kulturalny „Opcje”

adres: Redakcja

strona www: www.opcje.net.pl

mail: aliswie@poczta.onet.pl oraz kajazet@poczta.onet.pl

Po co organizować kolejny konkurs poetycki?

Przecież jest ich już tyle. Mogłoby się wydawać, że tyle co poetów.
Istnieje przekonanie, iż wystarczy rozpisać regulamin. Przeczytać
kilkanaście bądź kilkadziesiąt zestawów wierszy (ile to ściętych drzew?).
Potem zwycięzcy przyjadą na umówioną godzinę
i pokwitują odbiór nagród. Jak nie przyjadą, to nawet lepiej.
Nikt nie powiedział, że nagrody trzeba wysyłać...

Po co zatem ogłosiliśmy ten konkurs?

Bo warto wspierać debiutantów poszukujących szansy na konfrontację swoich tekstów
z rzeczywistością i ludźmi zajmującymi się literaturą. Bo warto umożliwić druk
tym, którzy przeżywają chwile zwątpienia w siebie, nie mają zdolności
autopromocyjnych, odwagi, by pójść na slam bądź podejść do krytyka
i wręczyć mu plik wierszy.

Zapewniamy uczestnikom

Uważną lekturę nadesłanych tekstów aż do
ustalenia ostatecznego werdyktu, szczerą rozmowę i możliwość
publikacji pierwszej książki. Jej nakład nie znajdzie
się pod łóżkiem bądź w piwnicy naszego laureata, lecz trafi
do czytelników dzięki wspólnej dystrybucji z Kwartalnikiem Kulturalnym
Opcje.

Zapraszamy.

Regulamin dostępny również na stronie www.opcje.net.pl

1. Warunkiem udziału w konkursie, adresowanym do twórców przed debiutem książkowym, jest przesłanie na adres organizatora zestawu co najmniej 30 wierszy dotychczas niepublikowanych w wydawnictwach zwartych (antologiach, almanachach, arkuszach poetyckich itp.). Nadsyłane zestawy (w pięciu egzemplarzach maszynopisu) powinny zostać oznaczone godłem. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, w której znajdą się dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisane przez autora oświadczenie o przysługujących mu nieograniczonych autorskich prawach osobistych oraz majątkowych do korzystania i rozporządzania nadesłanymi wierszami. Do zestawu powinna być również dołączona dyskietka lub płyta CD zawierająca elektroniczną wersję tekstów.

2. Każdy autor może nadesłać na konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

3. Teksty należy przesłać na adres organizatora: Redakcja "Opcji", 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, pok. 207 w terminie do 15 sierpnia br.

4. Jury, w skład którego wejdą: Jacek Gutorow (przewodniczący), Jacek Podsiadło, Anna Kałuża, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak i Alina Świeściak, przyzna główną nagrodę w postaci publikacji debiutanckiego tomu.
Nagrodzona książka zostanie dołączona do 3 numeru tegorocznych "Opcji" Redakcja "Opcji" zapewnia laureatowi głównej nagrody zorganizowanie spotkania promującego debiutancki zbiór. Ponadto organizator planuje przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe dla finałowej piątki uczestników. Laureatom zostanie również zaproponowany druk na łamach "Opcji".

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie.

6. W przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac, organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Alina Świeściak (aliswie@poczta.onet.pl) oraz Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (kajazet@poczta.onet.pl).

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji