Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs Poetycki Kwartalnika Kulturalnego Opcje

data dodania: 2008-06-30

data zakończenia: 2008-08-15

adres: Redakcja

mail: aliswie@poczta.onet.pl lub kajazet@poczta.onet.pl

Warunkiem udziału w konkursie, adresowanym do twórców przed debiutem książkowym, jest przesłanie na adres organizatora zestawu co najmniej 30 wierszy dotychczas niepublikowanych w wydawnictwach zwartych (antologiach, almanachach, arkuszach poetyckich itp.).

Nadsyłane zestawy (w pięciu egzemplarzach maszynopisu) powinny zostać oznaczone godłem. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, w której znajdą się dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) oraz podpisane przez autora oświadczenie o przysługujących mu nieograniczonych autorskich prawach osobistych oraz majątkowych do korzystania i rozporządzania nadesłanymi wierszami. Do zestawu powinna być również dołączona dyskietka lub płyta CD zawierająca elektroniczną wersję tekstów.

Każdy autor może nadesłać na konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

Jury, w skład którego wejdą: Jacek Gutorow (przewodniczący), Jacek Podsiadło, Anna Kałuża, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak i Alina Świeściak, przyzna główną nagrodę w postaci publikacji debiutanckiego tomu.

Nagrodzona książka zostanie dołączona do 3. numeru tegorocznych "Opcji". Redakcja "Opcji" zapewnia laureatowi głównej nagrody zorganizowanie spotkania promującego debiutancki zbiór. Ponadto organizator planuje przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe dla finałowej piątki uczestników. Laureatom zostanie również zaproponowany druk na łamach "Opcji".

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie.

W przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac, organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Dodatkowe informacje: Alina Świeściak (aliswie@poczta.onet.pl) oraz Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (kajazet@poczta.onet.pl).

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji