Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Henryka Banasiewicza

data dodania: 2008-06-30

data zakończenia: 2008-08-15

organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

adres: Joanna Giza-Stępień, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Henryka Banasiewicza

strona www: www.zamek.szczecin.pl

mail: promocja@zamek.szczecin.pl i artefakt@gazeta.pl

tel: 091- 812 14 17

Na I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Henryka Banasiewicza zaprasza Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Współorganizatorzy to Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Szczecinie i Stowarzyszenie ArteFakt. Zachodniopomorska Unia Aktywnych i Twórczych w Szczecinie.

Komisja Konkursowa w ilości 3 jurorów zostanie powołana przez organizatorów. W konkursie mogą wziąć udział autorzy debiutanckich, niepublikowanych dotychczas tomów poetyckich. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) projektu swojej pierwszej książki poetyckiej na podany niżej adres.

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adresy: promocja@zamek.szczecin.pl i artefakt@gazeta.pl w formie jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie: "Konkurs Banasiewicza").

Prace konkursowe (w formie papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone godłem. W oddzielnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, adres (ew. telefon, e-mail autora).

Nagrodą główną jest wydanie nagrodzonego tomu.

Tematyka nadsyłanych prac konkursowych jest dowolna, jednak komisja konkursowa będzie poszukiwała tekstów w pośredni lub bezpośredni sposób korespondujących z twórczością Henryka Banasiewicza, kontynuatora poetyki Zbigniewa Herberta.

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:

I - wydanie książki oraz pieniężna nagroda organizatora - Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; II - nagroda pieniężna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III - nagroda Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, oddziału w Szczecinie; 5 wyróżnień drukiem w folderze pokonkursowym oraz zaproszenie do udziału w Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi na Festiwalu Literackim "Herbert. Reaktywacja", który odbędzie się w dniach 29 października - 3 listopada w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu Konkursu.


---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji