Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs na tekst komediowy

data dodania: 2008-06-30

data zakończenia: 2009-02-28

organizator: Teatr Powszechny w Łodzi,

adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem: KOMEDIOPISANIE

Konkurs na napisanie tekstu komediowego ogłaszają Teatr Powszechny w Łodzi, "Gazeta Wyborcza" i TVP Kultura.

Konkurs ma charakter otwarty i zamknięty. Uczestnikiem części otwartej konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Część zamknięta adresowana jest do wybranych dramatopisarzy polskich i zagranicznych.

Przedmiotem konkursu jest utwór dramatyczny o charakterze komediowym nigdzie wcześniej nie publikowany, nie wystawiany, nie będący adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora.

Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (CD, dyskietka). Prosimy o dołączenie w osobnej kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail) i krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.).

Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Jury przyzna główną nagrodę Grand Prix w wysokości dwadzieścia tysięcy złotych. Pula nagród do rozdysponowania wynosi czterdzieści tysięcy złotych; jej podział leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi. Teatr Powszechny zastrzega sobie prawo do prapremiery nagrodzonych tekstów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do inscenizacji i publikacji (w celu promocji konkursu) tekstów utworów nadesłanych bez honorarium dla autora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2009.


---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji