Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU

data dodania: 2008-07-03

data zakończenia: 2008-09-30

data ogłoszenia wyników: 2008-11-27

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork

mail: bibliot_lebork@poczta.onet.pl

tel: (059) 862 23 07

REGULAMIN XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU


1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału jedynie osoby będące laureatami nagrody Grand Prix z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą "L"

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej - do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 4 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2008 r.

6. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji, trzy nagrody w kategorii prozy
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Lęborka i Lęborskiej Fundacji Kultury - nagroda publiczności
- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór o szczególnych wartościach chrześcijańskich
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór o tematyce kaszubskiej - poezja
- Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór o tematyce kaszubskiej - proza

7. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia.

8. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2008 r.

10. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. (059) 862 23 07, e-mail: bibliot_lebork@poczta.onet.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIASTA LĘBORKA
ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji