Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy – spadkobiercy Herberta”

data dodania: 2008-07-03

data zakończenia: 2008-10-15

data ogłoszenia wyników: 2008-12-06

organizator: Dom Kultury „Klub Skolwin”

adres: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin

mail: klubskolwin@wp.pl

tel: (091) 421 80 18 lub (

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Refleksy – spadkobiercy Herberta”


1. Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy – spadkobiercy Herberta” jest Dom Kultury „Klub Skolwin”, z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 20, telefon/faks (091) 421 80 18, email: klubskolwin@wp.pl

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj

2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
·wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
·rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
·popularyzacja twórczości literackiej,
·rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego

3. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 15 października 2008 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
6 grudnia 2008 roku.

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.000,- zł
II nagroda 700,- zł
III nagroda 500,- zł
Trzy wyróżnienia po 300,-zł

Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród.

O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni do dnia 30 listopada 2008 roku.

6. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:
telefon/faks (091) 421 80 18, telefon (091) 421 80 20, email: klubskolwin@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji