Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2008-07-15

data zakończenia: 2008-10-15

organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana Oddział Miejski w Płocku

adres: Katolickie Stowarzyszenie

tel: 024 262 85 29

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy jeszcze nie ukończyli 30 roku życia - zrzeszonych lub niezrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach twórczych.

Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zestawu 5. wierszy w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem. Tematyka dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym, co prace konkursowe godłem, prosimy podać imię, nazwisko, adres, telefon, datę urodzin oraz krotką notę biograficzną.

Nadesłane zestawy wierszy oceni Jury powołane przez organizatorów w skład którego wejdą: krytycy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji konkursu. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Laureaci Konkursu otrzymają wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufundowane przez organizatorów i sponsorów Konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs wierszy.

Specjalna nagroda przyznana będzie za debiut - autorowi, który nie przekroczył jeszcze 30 lat i jest przed debiutem książkowym (kategoria - debiut, prosimy zaznaczyć przy godle autora).

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji