Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny

data dodania: 2008-08-04

data zakończenia: 2008-09-30

organizator: Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Klub Garnizonowy w Głogowie

adres: Klub Garnizonowy, ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów z dopiskiem: Strachy na Lachy

strona www: www.glogow.pl/klubgarnizonowy

mail: lubgarglogow@wp.pl lub

tel: 076 8363110 lub 076 7

Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej Inspirowanej mitologią słowiańską. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 14 lat. Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział zarówno autorzy nieprofesjonalni jak i członkowie stowarzyszeń twórczych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1. literackiej; 2. plastycznej.

KATEGORIA LITERACKA. Na konkurs można zgłaszać tekst prozatorski (opowiadanie, nowela, szkic, esej) inspirowany mitologią słowiańską, nigdzie dotąd niepublikowany, w czterech egzemplarzach o objętości nie większej niż 10 tysięcy znaków (ze spacjami), wraz z wersją elektroniczną zapisaną na dyskietce lub płycie CD.

Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem, danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.

KATEGORIA PLASTYCZNA. Prace powinny przedstawiać: portretowo, w ujęciu grupowym lub w akcji bohaterów mitologii słowiańskiej (upiory, zjawy, demony, diabły, boginki, itp.). Techniki: malarstwo (akwarela, pastel, tempera, olej); grafika (ołówek, tusz, grafika komputerowa, grafika warsztatowa); rzeźba (drewno, gips, glina). Format prac: malarskich i graficznych: od A3 (29,7 x 42 cm) do A0 (70 x 100 cm); rzeźbiarskich: do wysokości 70 cm.

Każda praca powinna posiadać dokładną metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy, tytuł pracy, technika i rozmiar pracy, rok powstania). Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów (zostaną wykorzystane do stworzenia stałej ekspozycji).

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe. O wysokości nagród decyduje organizator, natomiast laureatów wyłoni powołane do tego jury. Przewiduje się: I, II i III nagrodę w obydwu kategoriach (odpowiednio 500, 400, 300 zł); nagrodę specjalną za debiut literacki; ewentualnie inne nagrody specjalne. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

Po rozstrzygnięciu obu konkursów (literackiego i plastycznego) zostanie wydany tomik okolicznościowy z nagrodzonymi tekstami, ilustrowany nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami plastycznymi oraz zorganizowana wystawa pokonkursowa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w przedsięwzięciu określonym w pkt. 1, a także publikacji nagrodzonych utworów oraz stworzenia z nadesłanych z prac plastycznych ekspozycji wystawowej. Utwory literackie nie będą zwracane, natomiast prace plastyczne (poza nagrodzonymi) będzie można odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Prace nieodebrane w ciągu miesiąca od zakończenia wystawy przechodzą na własność organizatorów i mogą być w dowolny sposób rozdysponowane lub zniszczone. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2008 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na imprezę finałową.

Dodatkowe informacje: tel. 076 8363110 (Klub Garnizonowy), 076 7265622 (Miejska Biblioteka Publiczna).

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji