Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “NA SKRZYDŁACH POEZJI”

data dodania: 2008-08-05

data zakończenia: 2008-10-10

data ogłoszenia wyników: 2008-10-25

organizator: Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” w Łodzi

adres: Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź

tel: 0-42 651 67 47

Celem Konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej.
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych.
Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
- od 13-15 lat
- od 16-18 lat
- powyżej 19 lat

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach pod adres organizatora w terminie do 10 października 2008r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem zawierająca: zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis, imię i nazwisko , wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc.

Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 października 2008 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

Dodatkowe informacje: Dorota Radziewicz, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 0-42 651 67 47.

---
informacja nadesłna

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji