Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

17. ogólnopolski turniej poetycki KROTOSZYN 2008

data dodania: 2008-08-30

data zakończenia: 2008-11-30

data ogłoszenia wyników: 2008-12-21

adres: Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56. P. P. Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn

tel: Beata Ulbrych, tel. (

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 15 lat.

Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.

Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych prosimy nie sugerować się tytułem Turnieju. Oczekujemy różnorodnych form i tematów państwa twórczości.

Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w pięciu egzemplarzach maszynopisu. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami: imię, nazwisko, adres, telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs. Rozstrzygniecie turnieju odbędzie się 21 grudnia 2008 r., wręczenie nagród oraz spotkanie dla laureatów przewidujemy w miesiącu styczniu 2009 r.

Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów, sponsorów oraz przez osoby prywatne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury.

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji