Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. W. Gombrowicza

data dodania: 2008-08-30

data zakończenia: 2008-09-30

data ogłoszenia wyników: 2008-12-13

adres: ul. Żeromskiego 3/53, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem

strona www: www.przeciwpoetom.pl

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich autorów niezależnie od dorobku literackiego i przynależności do stowarzyszeń twórczych.

Należy nadesłać jeden utwór w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane personalne autora: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji, e- mail. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden wiersz. Prac nie należy wysyłać listem poleconym ze względu na anonimowy charakter konkursu. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich i poetów (Paweł Barański, Paweł Sarna, Jerzy Suchanek).

Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów.

Łączna pula nagród wyniesie 2000 zł, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13. grudnia br.

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji