Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs na utwór Pan Cogito po latach

data dodania: 2008-10-09

data zakończenia: 2008-12-31

adres: Polskie Radio Łódź, ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź

mail: Joanna Sikorzanka - j.sikorzanka@radiolodz.pl

Organizatorzy: Polskie Radio Łódź Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ Katedra literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ Patronat honorowy nad konkursem objęła żona Poety - Katarzyna Herbert. Partnerem wydarzenia jest Citi handlowy oddział Citigold w Łodzi, ul. Piotrkowska 74 - Sztuka inwestowania!

Nagrody: główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź - 2 tysiące złotych; nagrody rzeczowe - dla wyróżnionych - książki oraz zestawy kosmetyków; wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze tomików pokonkursowych.

Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

Zasady uczestnictwa: konkurs ma charakter otwarty; do udziału zapraszamy twórców zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych; prace - zawierające 1 utwór - wiersz lub krótką prozę poetycką - należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, mail); każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw; nadesłane prace nie powinny być wcześniej publikowane; organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów.

Sprawy organizacyjne: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2009 r. w Polskim Radiu Łódź; autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach; tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2009 r.; autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na uroczystą promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają tomiki w prezencie; uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku - na własny koszt autorów.

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji