Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima:

data dodania: 2008-11-10

data zakończenia: 2008-12-15

organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

adres: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86, 94- 050 Łódź

mail: matecka@op.pl

tel: 42 686 34 45

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi ogłasza I Wojewódzki Konkurs Poetycki
im. Juliana Tuwima: "Poezja to jest skok barbarzyńcy, który poczuł Boga".
Do udziału zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego

Regulamin konkursu

Organizator:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Pracownia Języka Polskiego - grupa literacka Silva rerum opieka :p. Małgorzata Matecka

Cele konkursu:
1. Motywowanie młodzieży do rozwijania zdolności literackich.
2. Uwrażliwianie młodzieży na piękno słowa pisanego.
3. Przybliżenie młodzieży sylwetki patrona konkursu.

Regulamin:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Każdy uczestnik przysyła dwa dotychczas nigdzie niedrukowane ani nienagradzane wiersze własnego autorstwa o dowolnej tematyce.
3. Wiersze należy przysłać do dnia 15 grudnia 2008 roku na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży. Na kopercie prosimy dopisać "konkurs poetycki".
4. Prace nadesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
5. Każdy wiersz musi być przesłany w czterech egzemplarzach.
6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć słownym godłem (pseudonim literacki)
7. Do koperty z wierszami, w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy włożyć informację na temat autora. Informacja ta powinna zawierać następujące dane:
- Imię i nazwisko, wiek
- Adres, e-mail, i telefon kontaktowy
- Adres szkoły, telefon kontaktowy do szkoły
- Informację, czy udział w konkursie odbywa się pod opieką nauczyciela. Jeżeli tak, prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela.
8. Do zestawu wierszy prosimy również dołączyć konkursowe teksty w formie elektronicznej (np. na nośniku CD)
9. Nadesłane wiersze oceni jury powołane przez Organizatora
10. Jury nagrodzi 3 najlepsze zestawy wierszy w każdej kategorii.
11. Jury może również przyznać wyróżnienia dla wybranych autorów.
12. Wyłonieni przez jury autorzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
13. Dodatkową nagrodą będzie publikacja tekstów w wydawnictwach PM oraz na stronach internetowych.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych tekstów do celów statutowych placówki.
15. Organizatorzy nie odsyłają utworów zgłoszonych do konkursu.
16. Rozstrzygnięcie konkursu i jego uroczyste zakończenie nastąpi w styczniu 2009r. w Pałacu Młodzieży. O dokładnym terminie Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatorów.
17. Zgłoszenie utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to utwory własne, niepublikowane i nienagradzane w konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych autora oraz nadesłanych tekstów w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz w publikacjach PM.

Utwory należy przesłać do dnia 15 grudnia 2008 r. na adres:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
94- 050 Łódź
tel. 42/ 686 34 45

Utwory zgłoszone do konkursu można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w godz. 10 00 - 18 00 (pn.- pt.).

Pytania dotyczące konkursu można wysyłać do dnia 10 grudnia 2008r.
na adres: matecka@op.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji