Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Konkurs na zbór wierszy im. Scherffera von Scherfersteina O Syfon Scherfera - Brzeg 2009

data dodania: 2009-01-02

data zakończenia: 2009-02-15

organizator: K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów oraz Redakcja pisma literackiego

adres: K. I. T.

strona www: http://free.art.pl/szp

mail: kit_szp@wp.pl lub red._akcja@wp.pl

Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza II Konkurs na zbór wierszy. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej) w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane.

O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Wręczenie nagrody, pod postacią promesy wydawniczej odbędzie się w trakcie XII Konfrontacji Literackich "Syfon", które odbędą się w Brzegu w marcu 2009. W czasie Konfrontacji wybrany autor odbędzie także spotkanie autorskie z publicznością.

Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany w serii wydawniczej pisma literackiego "Red." nie później niż na 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

Telefony: (077) 416-02-30 (w godz. 10-18, od wtorku do niedzieli), 0 698 315 560 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

---
źródło: www.topos.iq.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji