Portal Poetycki NAMIDA

2018-10-23losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Nieustający Konkurs Poetycki

data dodania: 2009-01-07

data zakończenia: 2009-03-31

adres: Miejskie Centrum Kultury ul. Płocka 50 09-100 Płońsk

mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

tel: 0 23 662 27 02 lub 0

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do poetów w dwóch kategoriach wiekowych:
- młodzież do lat 18
- dorośli

- promocja twórczości poetyckiej Macieja - konfrontacja twórczości poetyckiej
- stwarzanie możliwości kontaktów literackich

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca każdego roku (decyduje data stempla pocztowego) Prace nadesłane po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu i rozpatrywane będą przez jury w następnym roku kalendarzowym.

Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem z dopiskiem \" O Laur Sarbiewskiego\". Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu br. podczas biesiady poetyckiej. O terminie i programie biesiady na której wręczane będą nagrody, osoby nagrodzone zostaną powiadomieni listownie.

Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród.
Ogólna pula nagród wynosi 5.200 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia puli nagród bez podania przyczyny.

Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Wiersze należy nadesłać na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk
tel. / fax 0 23 662 27 02 0 23 662 22 32
e - mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.
(Materiał opracował - MCK w Płońsku)

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Honorowy Patronat nad projektem objął Biskup Płocki

Organizatorzy projektu:
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Związek Literatów Polskich O / Ciechanów

Współorganizatorzy projektu:
- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Szkoła Podstawowa im. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Szkoły Katolickie im. M. K. Sarbiewskiego w Mławie
- Parafia pw. Św. Antoniego w Sarbiewie
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w W-wie O/Poświętne w Płońsku
- Partnerzy projektu:
- Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
- Urząd Miasta w Płońsku
- Starostwo Powiatowe w Płońsku
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Mławie
- Urząd Miasta w Ciechanowie
- Urząd Gminy w Baboszewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
- Mazowiecka Izba Rolnicza
- Uniwersytet Wileński
- Patronat medialny:
- Katolickie Radio Ciechanów
- Tygodnik Ciechanowski
- Płońszczak Press

---
źródło: http://www.sarbiewski.eu/index.php?numer=1&nume=5&id_a=2

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji