Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

data dodania: 2009-01-10

data zakończenia: 2009-03-10

data ogłoszenia wyników: 2009-04-25

adres: MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

Regulamin

1.Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrze-szonych.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora.
(Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy.)

3.Tematyka obydwu tekstów poetyckich jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany z Łomżą lub jej okolicą.

4.Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołą-czonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail).

5.Oczekujemy na teksty do dnia 10 marca 2009 r. - decyduje data stempla pocztowego - pod adresem:

MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
ul. Wojska Polskiego 3,
18-400 Łomża.

6.Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK-DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Łomży.

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 kwietnia 2009 roku.

8.Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. (W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)

9.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji