Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MARTY ALUCHNY - EMELIANOW

data dodania: 2009-01-23

data zakończenia: 2009-03-01

data ogłoszenia wyników: 2009-03-28

organizator: Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku,

adres: Młodzieżowe Centrum Kultury, 76-200 Słupsk, al. 3-go Maja 22

strona www: www.emcek.pl

tel: 059 843 11 30, 059 84

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
IM. MARTY ALUCHNY - EMELIANOW
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY
1. Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
2. Związek Literatów Polskich Oddział w Słupsku

II. CELE
1. Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
2. Promocja utalentowanych poetów
3. Integracja środowisk literackich
4. Promowanie miasta Słupska i regionu słupskiego

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział młodzi poeci w wieku od 16 do 25 lat.
2. Nadsyłane wiersze powinny być napisane w języku polskim.
3. Uczestnicy powinni przesłać na adres organizatora zestaw pięciu wierszy, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
4. Każdy zestaw wierszy powinien być opatrzony godłem. Autor może nadesłać pod jednym godłem tylko jeden zestaw wierszy.
5. Prace konkursowe /wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4/ należy przesłać w trzech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres Sekretariatu Konkursu, z dopiskiem "konkurs poetycki".
6. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/, należy podać imię, nazwisko, wiek, dokładny adres autora wierszy, nr tel. /tel. kom/.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów .

IV.TERMINY

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 01.03.2009 roku.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28.03.2009 roku w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

V.NAGRODY

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów .
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia w tym:
Nagroda Prezydenta Miasta Słupska
Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
3. Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas wieczoru artystycznego "Klimaty".

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu, któremu towarzyszyć będzie kolejny program kawiarni artystycznej "Klimaty".
2. Laureaci konkursu przyjeżdżają na koszt organizatora .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
5. Sekretariat Konkursu:

Młodzieżowe Centrum Kultury,76-200 Słupsk, al.3-go Maja 22
tel. 059/ 843 11 30, 059/ 843 54 34, www.emcek.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji