Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

data dodania: 2009-02-12

data zakończenia: 2009-03-15

data ogłoszenia wyników: 2009-03-29

adres: Fundacja Edukacji i Twórczości, ul. Św. Mikołaja 9, 15-419 Białystok

"Literatura jest zjawiskiem dynamicznym. Jej treść i forma oraz odbiór zmienia się na przestrzeni lat. Stąd tak ważna jest rola różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za jej upowszechnianie. Nic nie jest dane raz na zawsze. To, co ważne, co nas buduje i wzbogaca, wymaga stałej troski, by nie uległo zatraceniu. Dzisiaj, w niesłychanie brutalnym, agresywnym wręcz zalewie kiczu i tandety, nie powinniśmy zaniedbywać żadnej sposobności, by wydobyć z naszej tradycji i współczesności dzieła i twórców przywracających wiarę w sensowność ludzkich wysiłków w poszerzeniu przestrzeni dobra i piękna."

1. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych jak i niezrzeszonych w związkach twórczych.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich wpisujących się w szeroko rozumianą tematykę religijną.

4.Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail).

5.Oczekujemy na teksty do dnia 15 marca 2009 r. - decyduje data stempla pocztowego - pod adresem:

Fundacja Edukacji i Twórczości
ul. Św. Mikołaja 9
15-419 Białystok

6.Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez Fundację. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 marca 2009 roku.

8.Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.

9.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

11. Organizatorzy przewidują konsultacje literackie, w każdy piątek (od 20 lutego do końca marca) w godzinach od 17.00 do 19.00. Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Fundacji przy ul. ks. Abramowicza 1 (budynek plebanii).

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji