Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Konkurs Poetycki Młodych im. Magdaleny Iwanickiej

data dodania: 2009-02-21

data zakończenia: 2009-06-26

data ogłoszenia wyników: 2009-09-19

organizator: Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne

adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, ul. Armii Krajowej 17B

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "Ełk XXI" oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku ogłaszają Konkurs Poetycki Młodych im. Magdaleny Iwanickiej.

Jest to już czwarta edycja konkursu w którym to odkrywamy, a zarazem dodajemy odwagi poprzez zachęcanie do ujawniania swojego talentu poetyckiego.

Zapraszamy jeszcze raz gorąco do uczestnictwa, a na naszej stronie internetowej do obejrzenia krótkich sprawozdań z poprzednich edycji (w dziale Archiwum wydarzeń).

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy nie ukończyli 21 roku życia.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie do 26.06.2009 r. na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, ul. Armii Krajowej 17B zestawu 4 wierszy własnego autorstwa w czterech egzemplarzach maszynopisu. Prace należy podpisać godłem (pseudonimem autorskim), zaś w zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem trzeba umieścić swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz rok urodzenia i nazwę szkoły lub uczelni.

3. Przyznana zostanie nagroda główna i wyróżnienia. Nagrody nie będą miały charakteru premii finansowej.

4. W skład jury wejdą poeci i krytycy literaccy.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. (Uroczyste podsumowanie odbędzie się 19 września 2009 roku podczas Jesiennego Ogrodu Poetyckiego w Ełku)

6.Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. (W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji