Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY TURNIEJ POETYCKI o

data dodania: 2009-02-25

data zakończenia: 2009-04-10

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu, Redakcja

adres: Biblioteka Pedagogiczna, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

strona www: www.rzeszow.pbw.org.pl

mail: mielec@pbw.org.pl

tel: 017 5862178

V OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY TURNIEJ POETYCKI
o "SREBRNE PIÓRO PREZYDENTA MIASTA MIELCA"
oraz LAURY KWARTALNIKA "Nadwisłocze" i "Wieści Regionalnych" i "POETYCKI EXLIBRIS" Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - Filia w Mielcu
Pod patronatem w kategorii POLONIA Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Ortyla

R E G U L A M I N

1. Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie - Filię w Mielcu, Redakcję "Nadwisłocza" i "Wieści Regionalnych".
Honorowy patronat: Prezydent Miasta Mielca.

2. Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
I. MŁODZIEŻOWEJ (uczniów szkół gimnazjalnych i średnich),
II. DOROSŁYCH
III. POLONII

2. Kategoria POLONIA przeznaczona jest dla poetów polonijnych bez względu na obywatelstwo i kraj zamieszkania oraz obcokrajowców zainteresowanych udziałem w konkursie. Mogą być zgłaszane także utwory w językach innych niż polski, pod warunkiem załączenia tłumaczenia na język polski. Tłumaczem może być inna osoba, jednak w konkursie bierze udział autor wersji oryginalnej. Jury może też przyznać osobne wyróżnienia dla tłumaczy.

3. Ze względu na jubileuszowy charakter - V edycja Turnieju, mogą w nim brać udział także laureaci poprzednich edycji.

4. Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz o objętości nie większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach + tekst wiersza na dyskietce z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁODZIEŻ, DOROŚLI lub POLONIA.

5. Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 dwie zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, w 7 egzemplarzach + dyskietka z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe uczestnika turnieju - imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail itp. - w terminie do 10 kwietnia 2009 roku (utwory poetyckie odbiegając od w/w wymagań, tj. np. kilka wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).

6. Utwory ocenia powołane przez organizatorów Jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu, poeci - członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz animatorzy kultury. O nagrodach głównych i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od poszczególnych członków i głosowanie Jury. Oceniane wiersze są anonimowe i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu.

7. Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany jest w maju 2009 roku. Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych utworów ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych. Organizatorzy zapewnią, w miarę możliwości bezpłatne, zakwaterowanie dla laureatów głównych nagród spoza Mielca.

8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje mediach oraz książkową, zgłoszonego do konkursu wiersza.

9. Nauczyciele - opiekunowie uczniów otrzymają zaświadczenia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie - Filią w Mielcu.

Informacji udziela Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Mielcu, tel. 017 5862178, e-mail: mielec@pbw.org.pl a także przez stronę internetową: www.rzeszow.pbw.org.pl oraz Redakcja Kwartalnika "Nadwisłocze" 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 7, www.promocja.mielec.pl, e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl - tel. 602 776197.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji