Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

WOJEWÓDZKI KONKURS

data dodania: 2009-03-08

data zakończenia: 2009-03-30

data ogłoszenia wyników: 2009-05-29

organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna

adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, z dopiskiem na kopercie

strona www: www.biblioteka.koszalin.pl

tel: 094 348-15-61

Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje jak co roku Wojewódzki Konkurs "Literacki start". Konkurs jest adresowany do wszystkich piszących amatorów, nienależących do związków twórczych - ZLP lub SPP, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, począwszy od gimnazjalistów. Konkurs nie jest przeznaczony dla dzieci.

Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach - poezji i prozy. Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3-10 wierszy lub/i jednej prozy - do 20 stron znormalizowanego maszynopisu, w trzech egzemplarzach. Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach oraz wcześniej zamieszczane w wydawnictwach zwartych. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy i jedną pracę prozatorską. Utwory należy podpisać godłem – pseudonimem. Dane o autorze należy zamieścić w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, zależy nam na informacji o dotychczasowych osiągnięciach na polu literackim.
Tematyka prac jest dowolna.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ewentualne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowej, bez wypłaty honorarium.
Prace należy nadsyłać na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, z dopiskiem na kopercie "Literacki start" do dnia 30 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki, plac Polonii 1, w dniu 29 maja o godz. 17,00. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatora i zaproszeni na imprezę finałową. Impreza jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Organizator nie zwraca nadsyłanych prac i nie wysyła indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.
Laureaci mają miły obowiązek uczestniczenia w imprezie finałowej i osobistego odebrania nagrody, bowiem konkurs nie ma charakteru korespondencyjnego. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
Pełny tekst regulaminu dostępny na stronie www.biblioteka.koszalin.pl
Informacje są udzielane pod nr telefonu 094 348-15-61

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji