Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

data dodania: 2009-03-22

data zakończenia: 2009-06-05

data ogłoszenia wyników: 2009-06-19

organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaniu

adres: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań

mail: mdklub@wp.pl

tel: 075-6462-340

Konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.
2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
- uświetnienie obchodów Dni Lubania.
3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory
poetyckie, o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.
5. Utwory należy dostarczyć na adres organizatora w formie wydruków komputerowych bądź
maszynopisów w trzech egzemplarzach, w terminie do 5.06.2009 r.
Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail
- oraz zapis elektroniczny tekstów (w formacie RTF) na dyskietce lub płycie.
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna
trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienie:
- I miejsce - 400 zł oraz statuetka - Złote Lubańskie Pióro,
- II miejsce - 300 zł,
- III miejsce - 200 zł,
- wyróżnienie - 100 zł.
7. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości
i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 r.
o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych
utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
10. Wiersze należy wysyłać na adres:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań.
11. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel.075-6462-340, e-mail: mdklub@wp.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji