Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ

data dodania: 2009-04-01

data zakończenia: 2009-04-30

adres: Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów (Kuncewiczówka), ul. Małachowskiego 16, 24-120 Kazimierz Dolny

mail: kuncewiczowka@kazimierz-muzeum.pl

tel: 0 698 491 569 - Sekre

Zapraszamy do udziału w części konkursowej

Nadwiślańskie Spotkania z Poezją obejmują część konkursową i imprezy towarzyszące. Ich głównym celem jest prezentacja poezji, promocja jej twórców oraz integracja środowiska kultury i sztuki z całej Polski. W części konkursowej mogą brać udział młodzi poeci w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół średnich i studenci wyższych uczelni. Chcemy promować twórczość autorską. Oczekujemy, że wybrane wiersze będą prezentować szeroko pojęte wartości chrześcijańskie, humanistyczne i artystyczne. Dla najlepszych młodych poetów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość wystąpienia w głównej części konkursowej.

1. Do konkursu, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2009 r. należy przygotować trzy napisane przez siebie wiersze.

2. Zgłoszenie do części konkursowej powinno zawierać:
- dokładnie wypełniony formularz (według załączonego wzoru) i krótką informację o młodym twórcy,
- podpisane nazwiskiem autora teksty wierszy konkursowych dostarczone e-mailem, w maszynopisie lub listownie,
- nośnik prezentujący wykonawcę (np. płyta CD, DVD, kaseta video), jeżeli jest to możliwe,
- adres, telefon kontaktowy, e-mail wykonawcy.

3. Zgłoszenie powinno być przesłane lub dostarczone do dnia 30 kwietnia 2009 r. do Biura Spotkań w Kuncewiczówce. O dopuszczeniu do głównej części konkursowej decyduje Komisja Artystyczna. Wykonawcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do niej telefonicznie lub e-mailem najpóźniej do dnia 31 maja 2009 r.

4. Organizatorzy Festiwalu zapewniają:
- noclegi i wyżywienie dla wykonawców oraz opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich,
- możliwość odbycia prób.

5. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Osoby występujące wnoszą w dniu przyjazdu (w Biurze Spotkań) opłatę rekrutacyjną w wysokości 15 zł. Ewentualne zmiany dotyczące noclegów prosimy zgłaszać najpóźniej do 31 maja 2009 r.

Patronat honorowy
JE Ks. Abp Józef Życiński Metropolita Lubelski
JE Ks. Bp Zygmunt Zimowski Biskup Radomski
Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty

I NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ
FORMULARZ UCZESTNICTWA

1.Imię i nazwisko wykonawcy, wiek, szkoła/wyższa uczelnia:
2.Adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail:
3.Tytuły prezentowanych wierszy:
I
II
III
4.Krótka informacja o autorze:
5.Noclegi i posiłki:kobiet, mężczyzn
6.Uwagi:

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji