Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

data dodania: 2009-04-14

data zakończenia: 2009-09-15

adres: Centrum Kultury

tel: (0-56) 655-49-29

fax: (056) 655-49-59)

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy nie zrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.

3. 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w czterech kompletach maszynopisu na adres: Centrum Kultury "Dwór Artusa", Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. (0-56) 655-49-29, fax (056) 655-49-59) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

4. Tematyka i forma prac jest dowolna.

5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.

6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2009 roku, podczas XV Toruńskiego Festiwalu Książki.

12. Na uroczystość zakończenia konkursu laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizatorów.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji