Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs literacki o nagrodę Konika Morskiego pt. „Pierwszy dotyk morza” Świnoujście, 15.06 - 12.08.2009 r.

data dodania: 2009-04-14

data zakończenia: 2009-06-15

adres: Klub Literacki „Na Wyspie” – prezes Anna Kamińska-Szpachta 72-600 Świnoujście ul. Gdyńska 23/40

mail: klnawyspie@wp.pl

tel: (091) 327-09-78

Organizatorzy:
· Miejski Dom Kultury w Świnoujściu,
· Klub Literacki „Na Wyspie” w Świnoujściu,
· Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej U.M. Świnoujścia,
· Miejska Bibliotek Publiczna w Świnoujściu.

Cel konkursu:
· Konkurs towarzyszyć będzie Tygodniowi Kultury Morskiej w Świnoujściu oraz „XXV Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Morskiej Wiatrak 2009”,
· Promocja kultury, miasta Świnoujścia i tradycji morskich.

Założenia regulaminowe:
· Do udziału zapraszamy osoby piszące powyżej 15 roku życia, amatorów, nie zrzeszonych w związkach twórczych.
· Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w trzech egzemplarzach, nigdzie dotychczas niepublikowanych wierszy o tematyce:
· Pierwszy dotyk morza (zestaw 3 wierszy),
lub
· Najważniejszy człowiek w twoim życiu (zestaw 3 wierszy),

Każdy utwór należy opatrzyć godłem. To samo godło winno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem wraz z określeniem wieku oraz adresem, adresem elektronicznym i nr telefonu. Uczniowie biorący udział w konkursie podają dodatkowo nazwę i adres szkoły.
· Zgłoszone do konkursu utwory nie podlegają zwrotowi,
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zgłoszonymi utworami na konkurs (publikacje, prezentacje),
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
· Werdykt jury jest niepodważalny,
· Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż przewidzieli to Organizatorzy,
· Przyjazd laureatów na rozdanie nagród na własny koszt. Organizatorzy zapewniają laureatom Złotych Koników Morskich (z osobą towarzyszącą) 2 noclegi (z 11 na 12 sierpnia i z 12 na 13 sierpnia). Większa ilość noclegów na koszt laureat rezerwowana po uprzednim zgłoszeniu.

Terminarz konkursu:
· Rozesłanie informacji o konkursie do 15.04.2009 r.
· Termin nadsyłania wierszy do 15.06.2009 r. (liczy się data stempla pocztowego),
· Powołanie jury konkursu do 22.06.2009 r.
· Obrady jury od 6.07 do 10.07.2009 r.,
· Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do finału do 20.07.2009 r.,
· Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu 12.08.2009 r. o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 15. Po tej uroczystości przewidziany jest wieczór poezji laureatów konkursu.

Nagrody:
· w każdej tematyce: Złoty, Srebrny i Brązowy Konik Morski” - nagrody pieniężne.

Prace należy przesłać na adres:
Klub Literacki „Na Wyspie”
– prezes Anna Kamińska-Szpachta
72-600 Świnoujście
ul. Gdyńska 23/40
tel. (091) 327-09-78 : 0791506950
e-mail: klnawyspie@wp.pl

PROSIMY O WYSYŁANIE LISTEM ZWYKŁYM

Materiały konkursowe należy przesłać z dopiskiem na kopercie: konkurs literacki

Zapraszamy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji