Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

data dodania: 2009-04-29

data zakończenia: 2009-07-31

organizator: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

adres: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Kilińskiego 1, 78 – 400 Szczecinek

strona www: www.sapik.pl

mail: krystyna-mazur1@wp.pl

tel: 0 94 3723697

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ MALOWANIE SŁOWEM „
• W konkursie mogą wziąć udział poeci zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych pod warunkiem ukończenia 15 roku życia.
• Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora:
zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w trzech czytelnych egzemplarzach rękopisu lub wydruku komputerowym.
• Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
• Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.07.2008 r.
• Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze tematycznie związane z miastem Szczecinek, który w 2010 r. obchodzić będzie 700 lecie uzyskania praw miejskich.
• Autor może nadesłać tylko wiersze nienagradzane w innych konkursach oraz niedrukowane w wydawnictwach zwartych.
• Prace należy opatrzyć godłem ( prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej , zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, (e - mail) wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek „ Malowanie Słowem ".
• Organizator zapewnia nagrody pieniężne za: I miejsce– 1000 zł, II miejsce -
600 zł, III miejsce – 400 zł; wiersz o Szczecinku – 500 zł., nagroda dla Poety Regionu ufundowana przez Dwutygodnik Miejski „Temat” oraz wyróżnienia.
Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie
zostaną odebrane nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK.
• Laureaci konkursu zostaną w terminie do września 2008 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
• Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku ( tel. 0 94 3723697) strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy)
• Wiersze należy wysłać na adres:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Kilińskiego 1
78 – 400 Szczecinek
e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji