Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2009-05-09

data zakończenia: 2009-10-15

adres: Katolickie Stowarzyszenie

tel: 024 262 85 29

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana Oddział w Płocku po raz trzydziesty piąty ogłasza Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema".

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy jeszcze nie ukończyli 30 roku życia - zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach twórczych.
1.Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach, opatrzonych godłem. Tematyka dowolna. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
2. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym , co prace konkursowe godłem, prosimy podać imię , nazwisko, adres, telefon, datę urodzin oraz krótką notę biograficzną /dostęp do danych ma tylko organizator/
3. Nadesłane zestawy wierszy oceni Jury powołane przez organizatora w skład którego wejdą: krytycy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji konkursu.
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
5.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
7. Laureaci Konkursu otrzymają wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufundowane przez organizatora i sponsorów Konkursu.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs wierszy.
Przyznane będą nagrody specjalne :
Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” za najlepszy zestaw wierszy autora z Płocka
Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” za debiut - autorowi, który nie przekroczył jeszcze 30 lat i jest przed debiutem książkowym (kategoria - debiut, prosimy zaznaczyć przy godle autora).
Nagroda dla najmłodszego laureata.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat Konkursu - tel. 024 2628529
Prace Konkursowe prosimy nadsyłać do 15 października 2009 r. na adres: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 09-400 Płock z dopiskiem na kopercie "Jesienna Chryzantema"

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji