Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI O

data dodania: 2009-06-10

data zakończenia: 2009-06-30

data ogłoszenia wyników: 2009-10-18

adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza / dawny Krośnieński Dom Kultury/ ul. Kolejowa 1 38-400 Krosno z dopiskiem KONKURS POETYCKI

mail: waclawturek@vp.pl

tel: 013 43 218 98

Organizator:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Założenia regulaminowe:

1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej, rozbudzanie talentów i ich wspieranie, stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji poetów.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze. Zaprasza się również poetów ze środowisk polonijnych.

3. Na konkurs należy nadsyłać 3 utwory o dowolnej tematyce w trzech egzemplarzach maszynopisu, które dotąd nie były nagradzane.

4. Każdy utwór winien być opatrzony godłem, to samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem autora, numerem telefonu (lub e-mail).

5. Oceny nadsyłanych prac dokona jury, w skład którego wejdą krytycy i poeci oraz przedstawiciel organizatora.

6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jesiennej Biesiady Poetyckiej 18 września 2009 r.

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatora listownie lub telefonicznie.

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy - nieodpłatnie.

9. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.

Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2009 r. na adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza / dawny Krośnieński Dom Kultury/ ul. Kolejowa 1 38-400 Krosno z dopiskiem KONKURS POETYCKI
Kontakt z organizatorem: tel. 013 43 218 98, e-mail: waclawturek@vp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji