Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły O LAUR BURSZTYNOWEJ RÓŻY 2009

data dodania: 2009-06-10

data zakończenia: 2009-07-31

adres: Dom Kultury w Ustce, 76-270 USTKA, ul. Kosynierów 19; z dopiskiem

mail: dk.ustka@wp.pl lub zlp-slupsk@o2.pl

Dom Kultury w Ustce oraz Związek Literatów Polskich
zapraszają na:
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły
O LAUR BURSZTYNOWEJ RÓŻY 2009

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 2-3 utworów poetyckich w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Dwa wiersze o tematyce ogólnej, trzeci wiersz (nieobowiązkowy) tematycznie związany z Ustką.
3. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym.
4. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.
5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres email, telefon.
6. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2009 roku na adres: Dom Kultury w Ustce, 76-270 USTKA, ul. Kosynierów 19; z dopiskiem "Bursztynowa Róża".
Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu.
7. Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:
- Nagroda I stopnia 700 złotych oraz BURSZTYNOWA RÓŻA 2009
- Nagroda II stopnia 400 złotych
- Nagroda III stopnia 200 złotych
- 2 wyróżnienia po 100 złotych oraz nagroda specjalna publiczności.
8. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
9. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
10. Nagrodę trzeba odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.
11. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
12. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).
13. Sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.
14. Ewentualne pytania kierować pod adres: dk.ustka@wp.pl, lub zlp-slupsk@o2.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji