Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Ogólnopolski Konkurs

data dodania: 2009-06-10

data zakończenia: 2009-08-31

adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-500 Rypin, ul. Warszawska 20, z dopiskiem

strona www: www.biblioteka-rypin.pl

Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie ogłasza
IV Ogólnopolski Konkurs "RYPIŃSKI ALBUM POETYCKI" pod patronatem BURMISTRZA RYPINA I STAROSTY POWIATU RYPIŃSKIEGO

Cele konkursu: inspirowanie twórczości poetyckiej , promowanie wartościowych tekstów literackich, popularyzacja poezji współczesnej, integrowanie środowisk literackich.
Zasady i warunki uczestnictwa:
Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do osób pełnoletnich. Należy nadesłać 3 nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach wiersze ( w 4 egz.), podpisanych godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko).
W zaklejonej kopercie (opatrzonej godłem) należy zamieścić : imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail.Tematyka utworów dowolna, bez ograniczeń i preferencji. Nie przyjmujemy rękopisów. Wiersze należy wydrukować ( lub maszynopis).Utwory prosimy przesłać na adres :

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-500 Rypin,
ul. Warszawska 20.
z dopiskiem \"Konkurs\"

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów. Uczestnicy nadsyłający kilka zestawów konkursowych (pod różnymi godłami) oraz nie spełniający wymogów Konkursu zostaną wykluczeni z procedury konkursowej, tzn. ich utwory nie będą dopuszczone do oceny jury .Termin nadsyłania tekstów konkursowych: do 31 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu : październik 2009 r. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne Jury.
Przewiduje się następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - nagroda w kwocie 1000 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 400 zł

Organizator nie wysyła nagród pieniężnych. Nagrody należy osobiście odebrać tylko w dniu finału. O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
Rypin, 29 maja 2009 r.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji