Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2009-07-16

data zakończenia: 2009-09-11

data ogłoszenia wyników: 2009-10-23

adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13 62-510 Konin z dopiskiem: Milowy Słup

Regulamin
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
"Milowy Słup" Konin 2009

Konkurs organizowany pod patronatem:
PREZYDENTA MIASTA KONINA

Organizator:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONINIE

Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Koninie
Towarzystwo Przyjaciół Konina
Sponsor konkursu:
Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu

Cele konkursu:
- inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej
- ujawnienie talentów
- stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Zasady:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.
3. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.
4. Zestawy niespełniające warunków podanych w punktach 2 i 3 nie będą uwzględniane przez jury.
5. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych ( w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury ) bez wypłaty honorarium.
6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
7. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:
1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 11 września 2009 roku.
2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin
z dopiskiem: Milowy Słup

Ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 23 października 2009 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
2. Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
4. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, wyróżnienia książkowe i okolicznościowe statuetki ufundowane przez organizatora.


Kartę zgłoszenia otrzymać można w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 13 lub pobrać ze strony: www.mbp.konin.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji