Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

data dodania: 2009-08-27

data zakończenia: 2009-10-12

data ogłoszenia wyników: 2009-11-07

adres: Bałucki Ośrodek Kultury

strona www: www.bok.lodz.pl

mail: zubardzka@bok.lodz.pl

tel: 0-42 651 67 47

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:

- inspirowanie do aktywności twórczej.
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych.
Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

- od 13-15 lat
- od 16-18 lat
- powyżej 19 lat

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 12 października 2009 r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.


6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac
oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu
7 listopada 2009 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury
"Na Żubardzkiej".

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

10. Informacje:
Dorota Radziewicz
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 0-42 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji