Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki - 2009

data dodania: 2009-10-02

data zakończenia: 2009-10-25

data ogłoszenia wyników: 2009-11-20

adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41 - 200 SOSNOWIEC z dopiskiem na kopercie

strona www: http://laur.plater.edu.pl/portal.php lub http://www.plater.edu.pl/

mail: loplater@wp.pl

tel: 322949597

fax: 322664535

Samorząd Uczniowski i miłośnicy poezji w II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu organizują jesienią bieżącego roku XVII Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy poetycko uzdolnioną młodzież ze szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i środowisk polonijnych. Nie odrzucamy wierszy gimnazjalistów.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy maszynopis lub) w terminie do 25 października 2009 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu,
ul. Parkowa 1,
41 - 200 SOSNOWIEC,
tel./faks (0-32) 266-45-35, tel. (0-32) 294-95-97.
z dopiskiem na kopercie "XVII LAUR PLATERANKI".

Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 listopada 2009 roku o godz. 17.00 w auli szkolnej. Autorzy wierszy zakwalifikowanych do finału powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej listownie, pocztą e–mail lub telefonicznie Prosimy o podanie dokładnych danych w dołączonej do przesyłki z wierszami osobnej kopercie opatrzonej tym samym, co wiersze, godłem (nazwa szkoły i jej adres, adres prywatny, telefon, adres
e-mail). Fundatorem nagród głównych (pieniężnych) i tomiku poetyckiego, w którym tradycyjnie opublikowane zostaną nagrodzone i wyróżnione utwory, jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Sosnowcu. Przewiduje się nagrody dodatkowe.

W komisji konkursowej zasiądą poeci, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz poloniści szkolni i uczniowie.

Regulamin XVII Turnieju dostępny jest w sekretariacie szkolnym lub na stronie internetowej.

Strona internetowa Lauru Plateranki wraz z regulaminem i informacjami nt. Turnieju:
http://laur.plater.edu.pl/portal.php lub strona II LO w Sosnowcu: http://www.plater.edu.pl/

Informacje, pytania do organizatorów:
laur_2lo_plater@wp.pl lub mxnilav@wp.pl lub sekretariat szkoły tel. (0-32) 266-45-35 albo (0-32) 294-95-97

Za organizatorów XVII Lauru Plateranki
polonista Michał Waliński
oraz uczennice Ewelina Długołęcka i Anna Kaźmierczak
Sosnowiec, 28 września 2009

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji