Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego

data dodania: 2009-10-25

data zakończenia: 2009-11-30

adres: L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy 03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4 z dopiskiem: V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego

strona www: www.rytmynieskonczonosci.pl

mail: rytmynieskonczonosci@wp.pl

Regulamin
V Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej
imienia Jacka Kaczmarskiego
"Rytmy nieskończoności"

1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Konkursowi patronują:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Mazowiecki Kurator Oświaty
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego Alicji Delgas
"Głos Nauczycielski"
strona internetowa www.kaczmarski.art.pl
Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy
Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie

2. Idea konkursu
a) Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych .
a. Cele konkursu:
- zachęcenie młodzieży do "wyjęcia cichych wierszy z szuflady", czyli rozwijania pasji poetyckich i kształtowania własnego indywidualnego warsztatu pisania poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego;
- umożliwienie młodzieży wyrażenia "rytmów" młodzieńczej wrażliwości;
- ułatwienie młodzieży kontaktu z autorytetami w dziedzinie poezji podczas warsztatów zorganizowanych dla laureatów konkursu.
- rozwijanie pasji poetyckich w uczniach szkół polonijnych poza granicami naszego kraju.
b. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór zostanie opublikowany w antologii wierszy, podsumowującej zmagania konkursowe uczestników.
c. Jury pod przewodnictwem o.Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.
d. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi.
e. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich.

3.Zasady uczestnictwa w konkursie

a) Każdy uczestnik w terminie do 30 listopada 2009r. przesyła pocztą elektroniczną na adres rytmynieskonczonosci@wp.pl 3 utwory poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa). Utwory prosimy zapisać czcionką 11.
b) Wiersze można również przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) na podany poniżej adres szkoły: do tekstów wierszy uczestnik dołącza podpisaną płytkę z zapisem utworów oraz danych autora . Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów.
c) Uczniowie szkół polonijnych: przesyłają wiersze pocztą elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad. Wiersze muszą być napisane w języku polskim.
d) Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu

Finał konkursu przewidziany jest w kwietniu 2010r.. Uczestnicy wyróżnieni w V Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Rytmy nieskończoności" zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Podczas finału konkursu odbędą się poetyckie warsztaty dla laureatów oraz będzie można nabyć tomik wierszy laureatów konkursu.

Utwory poetyckie wraz z danymi osobowymi autora prosimy nadsyłać na adres:

L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4
z dopiskiem:
V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej
imienia Jacka Kaczmarskiego "Rytmy nieskończoności"

4.Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna Walentynowicz (rytmynieskonczonosci@wp.pl ). Informacje dotyczące organizacji konkursu, finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu www.rytmynieskonczonosci.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji