Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

data dodania: 2010-02-03

data zakończenia: 2010-03-31

organizator: Ośrodek Kultury Ochoty

adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa

mail: oko@oko.com.pl lub danuta.wajszczyk@oko.com.pl

tel: 022 822 74 37 lub 022

Ośrodek Kultury Ochoty ogłasza konkurs literacki
"OKO 2010"
którego motywem przewodnim są słowa Ignacego Krasickiego:

"Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie"

Przedstawiając Państwu ten pomysł, dołączamy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału i przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym twórczością literacką.
Życzymy zadowolenia z pracy twórczej.

REGULAMIN
1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Warszawy i okolic mających nie więcej niż 30 lat.
2. Konkurs obejmuje różne gatunki literackie.
Można składać:
- zestawy wierszy – 5 wierszy
- utwory prozą lub fragmenty utworów - do 3 stron maszynopisu
- utwory o charakterze krytycznoliterackim - do 3 stron maszynopisu.
(1 znormalizowana strona maszynopisu - 1 800 znaków ze spacjami).
3. Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2010 r.
/obowiązuje data dotarcia przesyłki do adresata, ewentualnie data stempla pocztowego/.
4. Przesyłki należy kierować na adres:
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa,
informacje: tel. (022) 822 48 70 , (022) 822 74 37,
e-mail: oko@oko.com.pl; danuta.wajszczyk@oko.com.pl
5. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na dyskietce lub CD-romie w formacie MS Word.
6. Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane.
7. Nadesłane utwory powinny być zamknięte w zaklejonej kopercie opatrzonej wyłącznie godłem. Do utworów należy dołączyć drugą oznaczoną godłem kopertę z danymi autora /imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail/ oraz oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu następującej treści: "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury Ochoty moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu".
8. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury konkursu.
9. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i opublikowane.
10. Pula nagród wynosi 2 500 zł. Poza tym przewidziana jest nagroda specjalna dla autora utworu związanego z chlebem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów.
12. Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju 2010 r.
13. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
14. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nadesłanego utworu.
15. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z ich oświadczeniem, że nadesłana praca jest wolna od wad prawnych, a w szczególności praw osób trzecich.
16. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji