Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem

data dodania: 2010-02-03

data zakończenia: 2010-04-16

adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. G. Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.
Patronat medialny: "Nowości" Gazeta Pomorza i Kujaw.

Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika - od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 16.04.2010 r. zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A4) na adres Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe.
Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek "Konkurs Poetycki".

Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów. Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów "Dni Skępego". O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji