Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR WYDAWNICTWA św. MACIEJA APOSTOŁA

data dodania: 2010-02-09

data zakończenia: 2010-04-30

data ogłoszenia wyników: 2010-05-14

adres: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ul. Grabowa 30; 42 - 609 Tarnowskie Góry

strona www: www.maciejap.pl

mail: maciejap@op.pl

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych.
Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrownie środowiska twórców nieprofesjonalnych i promocja
wierszy autorów nie należących do stowarzyszeń twórczych ( np. ZLP, SPP ).

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, własnego
autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany w innych konkursach literackich i
nie drukowany w czasopismach oraz publikacjach książkowych i w internecie.

5. Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach:
A ) kategoria krajowa
B ) kategoria zagraniczna
Warunkiem zakwalifikowania pracy do kategorii B jest zamieszkiwanie przez twórcę na pobyt stały poza granicami Polski dłużej niż 3 miesiące.

6. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w terminie do 30 kwietnia 2010 r. na adres:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ul. Grabowa 30; 42 - 609 Tarnowskie Góry
lub maciejap@op.pl

7. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić: kategorię konkursową, imię, nazwisko,wiek
oraz adres pocztowy i, jeśli posiada, e-mailowy.

8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.

9. Zwycięzca konkursu, w każdej kategorii,otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja
Apostoła wraz z wygrawerowanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz danymi konkursowymi.

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie tzw. wpisowego na adres Wydawnictwa
oraz na jego konto: 73 8463 0005 2004 0035 2659 0001 w wysokości 40 (czterdziestu) zł lub jego równoważnika w walucie obcej w terminie do
30 kwietnia 2010 r

11. Organizator konkursu rozdysponuje kwotę uzyskaną z wpisowego na nagrodę główną oraz na publikację pokłosia konkursu w formie tomiku poetyckiego.

12. W tomiku - pokłosiu konkursowym zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory. Uczestnicy konkursu będą mogli zakupić dowolną ilość egzemplarzy w promocyjnej cenie. Tomik - pokłosie konkursu ukaże się we wrześniu 2010 r.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2010 , w dniu liturgicznego wspomnienia św. Macieja Apostoła, na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła www.maciejap.pl
Tego dnia zwycięski wiersz zostanie opublikowany na w/w stronie w kąciku "Wiersz miesiąca", jako wiersz miesiąca maja 2010 r. Zgodnie z regulaminem publikacji jego autor otrzyma kwotę 50 zł oraz książkę.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji