Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki - O Granitową Strzałę

data dodania: 2010-02-09

data zakończenia: 2010-04-05

data ogłoszenia wyników: 2010-05-07

organizator: Strzeliński Ośrodek Kultury

adres: Strzeliński Ośrodek Kultury 57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a z dopiskiem na kopercie

mail: mirkaszychowiak@wp.pl lub granitowastrzelin@wp.pl

KONKURS POETYCKI

Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich (ukończone 18 lat) twórców, debiutujących oraz mających na swoim koncie wydane książki.
Należy nadesłać:
1.zestaw pięciu wierszy ( w formacie Word), w 3 egzemplarzach o dowolnej tematyce, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, antologiach, prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.

2.ten sam zestaw wierszy zapisany na dyskietce lub płycie CD (brak zapisu na dyskietce lub płycie CD - eliminuje Autora z konkursu).

3.wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym)

4.do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

6.z uwagi na konieczność umieszczenia na kopercie swoich danych w przypadku listów poleconych - należy wysłać przesyłkę zwykłym trybem.

Prace należy nadsyłać do 5 kwietnia 2010 r. na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin
ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie "Ogólnopolski Konkurs Poetycki - O Granitową Strzałę".
W przypadku uczestników, nie mających na swoim koncie wydanej samodzielnej książki ani arkusza poetyckiego - należy dopisać na kopercie:"Przed debiutem". O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się:
7 maja 2010 r. w galerii "Skalnej", Strzelińskiego Ośrodka Kultury - o godz. 16.00
Komisja w składzie:
Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Jacek Bierut, Mirka Szychowiak- po zapoznaniu się z materiałem konkursowym przyzna następujące nagrody:
I nagroda - 1300 zł
II nagroda - 800 zł
III nagroda - 600 zł
oraz 4 wyróżnienia - po 200 zł każde
Zostanie przyznana także Nagroda Specjalna dla debiutanta oraz wiele cennych nagród rzeczowych i wyróżnienia książkowe.
Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji