Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18



losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

data dodania: 2010-02-24

data zakończenia: 2010-05-05

data ogłoszenia wyników: 2010-05-14

organizator: Instytut Mikołowski

adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów

mail: instytutmik@poczta.onet.pl

tel: (032) 738 07 55

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych
wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem,
z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy),
i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy:
33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw, stanowiącej podstawę
uczestnictwa w konkursie, do dnia 5 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego),
na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43-190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału ), nastąpi 14 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski i Paweł Lekszycki.
Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 738 07 55
lub adresem e-mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?



Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji