Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika

data dodania: 2010-03-01

data zakończenia: 2010-05-15

adres: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej skrytka pocztowa 42 86-100 Świecie

tel: 052-33 01 351

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Jakubika

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
skrytka pocztowa 42
86-100 Świecie
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs Literacki".
Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 15 maja 2010 roku.

Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2010 roku, w czasie trwania XXXVI "Dni Świecia". Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.
Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.
Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji