Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs literacki o nagrodę Konika Morskiego pt. „Skarby morza” Świnoujście, 15.05 - 22.06.2010 r.

data dodania: 2010-03-15

data zakończenia: 2010-05-15

adres: Klub Literacki „Na Wyspie” – prezes Anna Kamińska-Szpachta 72-600 Świnoujście ul. Gdyńska 23/40

mail: klnawyspie@wp.pl

tel: 91- 327-09-78 lub 791

Organizatorzy:
• Miejski Dom Kultury w Świnoujściu,
• Klub Literacki „Na Wyspie” w Świnoujściu,
• Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej U.M. Świnoujścia,
• Miejska Bibliotek Publiczna w Świnoujściu.

Cel konkursu:
• Podkreślenie znaczenia „Dni morza 2010” w Świnoujściu
• Promocja kultury, miasta Świnoujścia i tradycji morskich.

Założenia regulaminowe:
• Do udziału w konkursie zapraszamy osoby tworzące poezję, które ukończyły 15 roku życia, amatorów, nie zrzeszonych w związkach twórczych.
• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w trzech egzemplarzach, nigdzie dotychczas niepublikowanych wierszy o tematyce:
• Skarby morza (zestaw 3 wierszy),
lub
• Bogactwo duszy (zestaw 3 wierszy),

Każdy utwór należy opatrzyć godłem w formie nazwy własnej. To samo godło winno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem wraz z określeniem wieku oraz adresem, adresem elektronicznym i nr telefonu. Uczniowie biorący udział w konkursie podają dodatkowo nazwę i adres szkoły.

• Zgłoszone do konkursu utwory nie podlegają zwrotowi,
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zgłoszonymi utworami na konkurs (publikacje, prezentacje),
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
• Werdykt jury jest niepodważalny,
• Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż przewidzieli to Organizatorzy,
• Przyjazd laureatów na rozdanie nagród na własny koszt. Organizatorzy zapewniają laureatom Złotych Koników Morskich (z osobą towarzyszącą) 2 noclegi (z 21 na 22 czerwca i z 22 na 23 czerwca). Większa ilość noclegów na koszt laureata może być rezerwowana po uprzednim zgłoszeniu.

Terminarz konkursu:
• Rozesłanie informacji o konkursie do 15.03.2010 r.
• Termin nadsyłania wierszy do 15.05.2010 r. (liczy się data stempla pocztowego),
• Powołanie jury konkursu do 15.05.2010 r.
• Obrady jury od 16.05 do 25.05.2010 r.,
• Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do finału do 30.05.2010 r.,
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu 22.06.2010 r. o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 15. Po tej uroczystości przewidziany jest wieczór poezji laureatów konkursu.

Nagrody:
• w każdej tematyce: Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Konika Morskiego”, nagrody pieniężne, dyplomy.

PROSIMY O WYSYŁANIE KORESPONDENCJI LISTEM ZWYKŁYM

Materiały konkursowe należy przesłać z dopiskiem na kopercie: konkurs literacki
Zapraszamy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji