Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV Ogólnopolski i XXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej

data dodania: 2010-03-26

data zakończenia: 2010-06-30

adres: Spółdzielcze Centrum Kultury

strona www: www.sckbest.pl

tel: 033 499 08 33 lub 033

Regulamin
XIV Ogólnopolskiego i XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2010"

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko - Biała
organizowanego przy wsparciu finansowym:
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej
i Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany" w Bielsku-Białej.

1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów - dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.
Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

4. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2010 r.

5. Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa 2010.

6. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom równorzędne nagrody regulaminowe. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

7. Finał Przeglądu, obejmujący ogłoszenie wyników, wręczenie nagród połączony jest z prezentacją przez autorów nagrodzonych tekstów jak i warsztatami literackimi oraz koncertem poezji śpiewanej.

8. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

9. Finał planowany jest na 22 X 2010 r. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" w Bielsku-Białej - zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11. Szczegółowych informacji udzielają organizator
(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00

Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl
ZAPRASZAMY

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji