Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego

data dodania: 2010-07-08

data zakończenia: 2010-07-31

data ogłoszenia wyników: 2010-11-19

adres: Książnica Płocka, 09 - 400 Płock, ul. T. Kościuszki 6

Regulamin
Jubileuszowej XXII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wł. Broniewskiego "O Liść Dębu"

Organizator
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Patronat
Prezydent Miasta Płocka

Cele Konkursu:
* pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
* konfrontacje twórczości poetyckiej
* promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w terminie: do 31 lipca 2010 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu - należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A - 4 na adres:
Książnica Płocka, 09 - 400 Płock, ul. T. Kościuszki 6

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).

Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek:
Konkurs Poetycki "O Liść Dębu".
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:
"Liść Dębu" I nagroda Prezydenta Miasta Płocka
II nagroda
III nagroda
Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce miłosnej
Nagroda za najlepszy wiersz o Fryderyku Chopinie - Poecie fortepianu
Trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej
Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada 2010 r.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji