Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „MALOWANIE SŁOWEM”

data dodania: 2010-07-08

data zakończenia: 2010-07-31

data ogłoszenia wyników: 2010-09-15

adres: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Wyszyńskiego 65, 78 – 400 Szczecinek

strona www: www.sapik.pl (link: konkursy)

mail: krystyna-mazur1@wp.pl

tel: 0 94 712-83-02

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „MALOWANIE SŁOWEM”.

• W tej jubileuszowej edycji konkursu mogą wziąć udział wyłącznie LAUREACI poprzednich edycji. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora: zestawu od 10 do 15 utworów poetyckich w czterech czytelnych egzemplarzach wydruku komputerowego.
• Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy kolejnych edycji konkursu.
• Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31.07.2010 r.
• Tematyka tekstów jest dowolna. Mile widziany wiersz o Szczecinku.
• Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
• Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Należy zamieścić informację, w której edycji OKP „Malowanie Słowem” był(a) Pan(i) laureatem. Na kopercie należy umieścić dopisek „Malowanie Słowem”.
• W konkursie zwycięża jeden uczestnik Nagroda – 1.500 zł oraz druk tomiku poetyckiego.
• Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SZOK.
• Laureat konkursu zostanie w terminie do 15 września 2010 r. powiadomiony o wynikach konkursu oraz zaproszony na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku – tel. 0 94 712-83-02, strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy), e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl
• Organizator:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 – 400 Szczecinek

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji