Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI XVII PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

data dodania: 2010-08-04

data zakończenia: 2010-09-15

data ogłoszenia wyników: 2010-10-16

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka

adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie

Protokół

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

1. Zdzisława Zielińska
2. Andrzej Gnarowski - przewodniczący
3. Paweł Kubiak - sekretarz
4. Miłosz Kamil Monasterski
5. Andrzej Wołosewicz

Po wnikliwym przeczytaniu 168 zestawów wierszy i dyskusji o ich poziomie, na posiedzeniu w dniu 5 października 2010 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 760 zł – za zestaw opatrzony godłem ”ZIMNE
OGNIE” – Marta Kapelińska z Torunia.
II nagroda – 600 zł – za zestaw opatrzony godłem „TAR” –
Mariusz Jacek Rokita z Piotrkowa Trybunalskiego
III nagroda – 400 zł – za zestaw opatrzony godłem „ELIASZ”
Tadeusz Zawadowski ze Zduńskiej Woli

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 200 zł za zestawy opatrzone godłami:
godło „KRZYSZTOF” – Ela Galoch z Turka
godło „LETAL” – Beata Patrycja Klary z Gorzowa Wlkp.
godło „SŁOŃ” – Edyta Kulczak z Poznania
godło „IRYS” – Edyta Wysocka z Miastka

W kategorii na wiersz o tematyce szopenowskiej:
Nagrodę główną – godło – „JAŚ NIE DOCZEKAŁ” – Zbigniew Mysłowiecki z Warszawy
oraz 2 różnorzędne wyróżnienia:
godło – „PLACEK Z WIŚNIAMI” – Arkadiusz Stosur z Nowego Sącza
godło – „BERENIKA III” – Sławomir Płatek z Gdańska

Do nagród typowane były również zestawy opatrzone godłami: „FAŁST Z ODZYSKU”, „CZELADNIK”, „WOMBAT”, „RODRIQUEZ”, „LUPUS”, „ŚRODKI TRANSPORTU”, „OKOLICA”.


Piastów, 05.10.2010r.

----------------

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.
*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny wiersz o tematyce związanej z obchodami Roku Chopinowskiego), własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 15 września 2010 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki".

Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).
*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:
I - 800 zł
II - 600 zł
III - 400 zł
4 wyróżnienia po 200 zł
oraz nagrody Starosty Pruszkowskiego
za wiersz pod ogólnym hasłem "PRELUDIUM DESZCZOWE" poświęcony geniuszowi muzycznemu Fryderyka Chopina.
Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

Nagroda nieodebrana przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostaje prze-znaczona na cele wyznaczone przez organizatora konkursu.

*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 16 października 2010 r. (sobota) w godz. 14.30 - 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi oraz dyplomami.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji