Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY

data dodania: 2010-08-31

data zakończenia: 2010-10-31

organizator: Wójt Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie

adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie, ul. Sportowa nr 1, 84-250 Gniewino, z dopiskiem na kopercie

mail: gbp@gniewino.pl lub wacek47@interia.eu

tel: (058)670-69-38, tel.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury
VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO
"O Statuetkę Stolema"
Na konkurs wpłynęło 121 prac. Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego "O Statuetkę Stolema" w składzie: Tadeusz Buraczewski - przewodniczący, Mirosław Odyniecki - sekretarz oraz Wioletta Majer - członek jury, po przeczytaniu nadesłanych na konkurs prac, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wys. 1.000,- zł i Statuetka Stolema - MARCIN CZESZKO, godło "Tabaka w rogu" z Kalisza, za wiersze i opowiadanie pt. "Poezja";
II nagroda w wysokości 700,- zł - ZOFIA NOWACKA-WILCZEK, godło "Zgrywus czyli numerant" z Lublina, za zestaw fraszek i limeryków;
III nagroda (specjalna) dla najlepszego Autora z powiatu wejherowskiego w wysokości 300,- zł - PIOTR SKURZYŃSKI, godło "Hehehe 1966" z Redy, za skecz pt. "Rozmowa telefoniczna o Kalim"
Wyróżnienia w wysokości 100,- zł otrzymują:
- ZDZISŁAW DRZEWIECKI, godło "Jim Beam" z Białego Boru za teksty ballad;
oraz w kategorii młodzieżowej
- MARTYNA JANAS, godło "Mrówka" z Raculi, za "Ratownicy GOPR";
- KAMILA JEKA, godło "Mumla von Gryzie" z Pucka, za "Panna K."
Jury postanowiło również, że wyróżniające się utwory zostaną opublikowane w pokonkursowym almanachu.
Jury zdyskwalifikowało dwa zestawy nadesłane przez Autorów podpisujących się godłem "Winniczek w galopie" i "Artur", ze względów regulaminowych (zostały wcześniej nagrodzone w innym konkursie satyrycznym).


Gniewino, 24 listopada 2010 r.

---------------------

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail . Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych oraz przesłane dodatkowo na adres organizatora nośniki elektroniczne pocztą zwykłą lub na adres e-mail gbp@gniewino.pl (wtedy tylko podpisane godłem).

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31. 10. 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie, ul. Sportowa nr 1, 84-250 Gniewino, z dopiskiem na kopercie "Konkurs Satyryczny".

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora jury w składzie: Wioletta Majer, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas "Gali Satyry" najpóźniej w grudniu 2010 r.

8. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:
I. w wys. 1.000, - zł i statuetka "Stolema",
II - 700,- zł i
III - 300,- zł,
nagrodę specjalną za najbardziej "energetyczny" utwór konkursu, nagrodę dla młodego (poniżej 21 lat) "dobrze zapowiadającego" się twórcy oraz dla satyryka z powiatu wejherowskiego. Przewidziane są też wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt organizatora (wg stawek PKP lub PKS). Organizator może zapewnić też nocleg.

10. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.

11. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.
Patronat medialny nad konkursem objął magazyn i portal satyryczny "TWÓJ DOBRY HUMOR" oraz tygodnik "PANORAMA POWIATU WEJHEROWSKIEGO".

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel.(058)670-69-38, tel. kom. 0602-13-20-61 albo pod adresem poczty e-mail: gbp@gniewino.pl lub wacek47@interia.eu

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji