Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2010-09-22

data zakończenia: 2010-10-15

adres: Katolickie Stowarzyszenie

tel: 783 981 861

Komunikat
Jury 36 . edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema” , którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

Jury Konkursu w składzie :
Przewodniczący- Zdzisław Koryś - krytyk literacki, red. naczelny miesięcznika Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” - ,,Nasz Głos”
Członek - ks. Tomasz Opaliński – poeta, Katolickie Radio Płock – dyrektor ds. promocji i reklamy
Członek - Maciej Wożniak - poeta, krytyk literacki
Sekretarz - Helena Kowalska – przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

na posiedzeniu 8 listopada 2010 r. rozpatrzyło 100 zestawów wierszy , które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• I nagrodę otrzymała:
Agnieszka Anna Hałas z Lublina, godło „ Szmaragd” za zestaw wierszy
• II nagrodę otrzymała :
Zofia Marduła z Rudy Śląskiej, godło „szipak” za zestaw wierszy
• III nagrodę otrzymała :
Katarzyna Czajka z Warszawy, godło „Ratyzbona” za zestaw wierszy
• nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”
dla laureata z Płocka otrzymała:
Anna Dwojnych z Płocka godło „ Ester”
• nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymał:
Piotr Jemioło z Niwiska godło „ Briggel”
• nagrodę Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma ,,ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata otrzymała:
Magdalena Zaręba z Dobroszyc godło „ Cykoria”
• nagrodę Redaktora Naczelnego Miesięcznika ,,Nasz Głos” - Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” otrzymał :
Paweł Michał Wiśniewski z Żelkowa Kolonii godło graficzne - tarcza za wiersz
„My pokolenie roku osiemdziesiątego dziewiątego…”
• wyróżnienia finansowe otrzymali :
1. Dorota Grzesiak z Bytomia Odrzańskiego godło „ Klara Repka”
1. Piotr Jemioło z Niwiska godło „ Briggel”
2. Katarzyna Wiśniewska z Owadowa godło „ ESTHER”
3. Magdalena Zaręba z Dobroszyc godło „ Cykoria”

Konkurs dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 27 listopada 2010 r. o godz. 11.00
w auli Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 27


-----------------------


Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Płocku ogłasza XXXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

Regulamin Konkursu
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 tel. 783 981 861
2. Zestawy wierszy na konkurs należy nadsyłać do 15 października 2010 r.
/decyduje data stempla pocztowego/
3. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia - zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi na innych konkursach
2. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie - dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informacji o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin oraz krótka nota biograficzna)
4. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
5. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
6. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
7. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień

III Wyłanianie Laureatów Konkursu
1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień
3. Przyznane będą nagrody specjalne:
- Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" dla laureata z Płocka
- Dyrektora Instytutu Wydawniczego "PAX" za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
- Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma "ZNAJ" Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata
- Redaktora Naczelnego miesięcznika "Nasz Głos" - Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
4. Finał Konkursu odbędzie się w listopadzie 2010 roku

IV Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
3. Prace konkursowe należy nadsyłać pod adres:
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock z dopiskiem na kopercie "Jesienna Chryzantema"

Konkurs jest dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka

Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu tel. 783 981 861

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji