Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

data dodania: 2010-10-08

data zakończenia: 2010-12-31

adres: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie ul. Łąkowa 59, 84-240 REDA

mail: moksir@moksir.reda.pl

tel: (058) 678 58 02 (05

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
"O Srebrną Łuskę Pstrąga"

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych.

2. Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona.

3. Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych: "A" - od 14 do lat 19 i "B" - powyżej 19 lat.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A 4 - czcionka 14.

5. Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach, opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej (pkt.3 regulaminu). To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.
6. Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "REDA".
7. Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej "B" (powyżej 19 lat):

I - w wys. 1.000, - zł i "Srebrną Łuskę Pstrąga", II - 700,- zł i III - 400,- zł, nagrodę specjalną Burmistrza Redy za małą formę literacką - pkt. 6 regulaminu.
8. W kategorii wiekowej "A" (14~19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora(wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP). Organizator zapewnia bezpłatny nocleg.
10. Nagrody należy odebrać osobiście . Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2011r.
12. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
13. Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie: Jerzy Edward Stachura, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki.
14. Szczegółowe informacje można otrzymać śląc zapytania na adres tabu@onet.eu; mj-kultura@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji