Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVIII otwarty konkurs literacki pod hasłem

data dodania: 2010-10-11

data zakończenia: 2010-12-31

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

mail: krajobrazyslowa@mbpkk.pl lub promocja@mbpkk.pl

tel: 77 482-37-80, 482-32-

fax: 77 482-37-42

R E G U L A M I N
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu ogłaszają XVIII otwarty konkurs literacki
pod hasłem "KRAJOBRAZY SŁOWA"

Przedmiotem konkursu jest:
- poezja o dowolnej tematyce
- proza o dowolnej tematyce
- poezja inspirowana osobą i twórczością Czesława Miłosza - Miłosz 2011


Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
I. Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach o następującej objętości:
- zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
- proza do 15 stron wydruku komputerowego format A4.
- zestaw wierszy inspirowany "Miłoszem" do 5 utworów
II. Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w:
- godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 w terminie do 31 grudnia 2010 roku.
III. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku gdy wysyła prace w trzech kategoriach. Prace konkursowe w kategorii Miłosz 2011 powinny być dodatkowe opatrzone zapisem "Miłosz 2011"
IV. Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres krajobrazyslowa@mbpkk.pl

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2010 roku.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2010 roku.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.
6. Organizatorzy nie przesyłają nagród pieniężnych, przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

Postanowienia ogólne
- Nie będą podlegać ocenie jury prace laureatów nagród głównych z poprzednich lat (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta K-Koźla ).
- Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród.
- Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów.
- Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.
- W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2010 r.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax /77/ 482-37-42
tel. /77/ 482-37-80, 482-32-25
e-mail promocja@mbpkk.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji