Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16



losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Wojewódzki Konkurs Poetycki

data dodania: 2010-10-11

data zakończenia: 2010-12-31

adres: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem:

mail: jpaluch@lo3.wroc.pl

Regulamin
II Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego "O złoty karton III LO" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska pod hasłem:
"Odjazdy, przesiadki, cienie"

Założenia regulaminowe:
1. Celem konkursu są:
- przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w Gazecie Szkolnej, Cogito, a także na portalach poetyckich),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,
- integracja młodych poetów
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.
3. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego tematu konkursu: "Odjazdy, przesiadki, cienie". Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze.
4. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.
5. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych
utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.
6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2010 r.
7. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora: jpaluch@lo3.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem: "konkurs poetycki".
8. Jury w składzie: Tomasz Majeran, Jacek Bierut, Przemysław Witkowski, Ela Kołodziejczyk i Justyna Paluch, dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna
prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się w LO Nr III we Wrocławiu w lutym 2011 r.
10. Laureaci zostaną powiadomieni listownie lub e-mailem o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.
11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ani nie zapewniają noclegów.
12. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu
kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.
13. Szczegółowych informacji udziela organizator
(p. Justyna Paluch) e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl
Nauczyciel-bibliotekarz
Justyna Paluch

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?



Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji